• Laget i Tyskland
  • 10 års garanti¹
  • Frau 1 200 kr gratis frakt*
  • Mer enn 1 million fornøyde kunder

Angrerett

Forbrukere har en angrerett i samsvar med følgende opplysninger, der forbrukeren er alle alminnelige personer som inngår en rettshandel og som i hovedsak ikke tjener næringsmessige eller selvstendige yrkesaktiviteter:
 

A. Informasjon om angrerett

Angrerett

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn.

Angrefristen er fjorten dager fra datoen du, eller en representant du har utpekt som ikke er transportøren, mottok den siste varen.

For å benytte din angrerett må du informere oss (Wickey GmbH & Co. KG, Franz-Savels-Straße 69, 52538 Gangelt, tlf.: +44 (0)330 8080 240, e-post: [email protected]) med en erklæring (f.eks. et brev sendt via post, en faks eller e-post) om din beslutning om å trekke deg fra avtalen. Du kan bruke den vedlagte malen til å gjøre angreretten gjeldende, men den er ikke obligatorisk.

For å oppfylle angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om bruk av angreretten før fristen utløper.

Virkningene av kansellering

Hvis du kansellerer avtalen, vil vi betale tilbake alt vi har mottatt fra deg, inkludert frakt (med unntak av ekstrakostnadene ved at du har valgt en annen type levering enn den gunstige standardleveringen som tilbys av oss), umiddelbart og senest innen fjorten dager fra dagen vi mottar din beslutning om å gjør angreretten gjeldende. For denne tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmåte som du brukte ved første transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet. Du vil ikke bli belastet med gebyr for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling inntil vi har mottatt varene i retur eller du kan dokumentere at du har returnert varene, avhengig av hva som kommer først.

Du må returnere varene umiddelbart og i alle fall ikke senere enn fjorten dager fra datoen du varslet oss om kansellering av avtalen. Fristen er oppfylt dersom du returnerer varene før utløp av fjorten dagers fristen.

Du bærer selv kostnadene ved å returnere varene.

Du må kun betale for eventuell redusert vareverdi, hvis verdiforringelsen skyldes bruk som ikke er nødvendig for å fastslå type, egenskaper og funksjon på varene.

Utelukkelse eller bortfall av angreretten

Angreretten utløper før fristen i avtaler om levering av varer, dersom disse etter levering blir udelelig blandet med andre varer på grunn av deres beskaffenhet.

Angreretten gjelder ikke for forbrukere som ikke hadde bopel i et medlemsland i EU ved inngåelsen av avtalen, og der bopel og leveringsadresse ved inngåelsen av kontrakten lå utenfor EU.

Generell informasjon

  1. Vennligst unngå skader på varen. Returner om mulig varen i originalemballasjen med alt tilbehør og alle emballasjekomponentene til oss. Bruk en beskyttende emballasje. Hvis du ikke har originalemballasjen, må du bruke en passende emballasje som gir tilstrekkelig beskyttelse mot transportskader.
  2. Returner om mulig ikke varen i oppkrav til oss.
  3. Vær oppmerksom på at de ovennevnte punktene 1–2 ikke er en forutsetning for utøvelse av angreretten.

B. Angreskjema

Dersom du ønsker å angre kontrakten, kan du fylle ut dette skjemaet og sende det tilbake til oss.

Wickey GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt
Tyskland
Fax: +49 (0)3222 1098 031
E-Mail: [email protected]

Hermed kansellerer jeg/vi (*) kontrakten som er inngått av meg/oss (*) om kjøp av følgende varer (*)/ tjenester (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 

Bestilt den (*) ____________ / mottatt den (*) __________________

 

________________________________________________________
Navn på forbrukeren/forbrukerne

________________________________________________________
Adresse på forbrukeren/forbrukerne

________________________________________________________
Underskrift for forbrukeren/forbrukerne

_________________________
Dato

(*) Stryk det som ikke passer

Laster...

Sammenlign Produkter

chevron-right