Gratis levering* for bestillinger over 1200 kr

Personvernerklæring

Vi setter pris på at du besøker vårt nettsted og er takknemlig for din interesse i vårt selskap og våre produkter og tjenester. Beskyttelse av din privatsfære ved bruk av vårt nettsted er viktig for oss. Derfor bør du være oppmerksom på følgende:

1) Grunnleggende prinsipper for håndtering av personopplysninger

Du kan besøke vårt nettsted uten at vi innhenter personopplysninger om deg. Personopplysninger blir kun innhentet hvis du gir oss disse selv i forbindelse med gjennomføring av en avtale, ved åpning av en kundekonto eller i forbindelse med at du tar kontakt med oss. Disse dataene vil uten ditt samtykke kun bli brukt til gjennomføring av en avtale og behandling av dine forespørsler. Etter fullstendig gjennomføring av avtalen blir dine opplysninger lagret med hensyn til skattemessige og handelsrettslige oppbevaringsfrister. De blir sperret for andre formål og slettet etter utløp av disse fristene, forutsatt at du ikke uttrykkelig har gitt samtykke til videre bruk av dine opplysninger.

2) Videreformidling av personrelaterte opplysninger for å gjennomføre ordrebehandlingen

Ordrebehandlingen skjer via tjenesteleverandøren "Afterbuy" (VIA-Online GmbH i Krefeld i Tyskland). Dine personopplysninger vil bli overført til "Afterbuy" kun for å behandle nettbestillingen. Nærmere opplysninger om personvern hos Afterbuy og personvernerklæringen til VIA Online GmbH er tilgjengelig på følgende kobling: http://www.afterbuy.de/Datenschutz.htm.

2.1 Personrelaterte opplysninger som samles inn av oss i forbindelse med kontraktsavviklingen, leveres til transportøren som har ansvaret for leveringen, så langt dette er nødvendig for levering av varen. Vi gir din betalingsinformasjon videre til kredittinstitusjonen som skal behandle betalingene.

2.2 Ved betaling via PayPal, kredittkort via PayPal, bankoverføring via PayPal eller eventuelt "Kjøp med faktura" via PayPal, gir vi din betalingsinformasjon videre i forbindelse med betalingsavviklingen til PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter kalt "PayPal"). PayPal forbeholder seg rett til å foreta en kredittvurdering for betalingsmåtene kredittkort via PayPal, bankoverføring via PayPal eller eventuelt "Kjøp med faktura" via PayPal. Resultatet av kredittvurderingen, når det gjelder statistisk sannsynligheten for betalingsmislighold, bruker PayPal til å avgjøre om de vil stille den aktuelle betalingsmåten til disposisjon. Kredittvurderingen kan inneholde sannsynlighetsverdier (såkalte score-verdier). I den grad score-verdier er inkludert i resultatet av kredittvurderingen, har de sitt grunnlag i en vitenskapelig anerkjent matematisk-statistisk metode. I beregningen av score-verdiene bruker man blant annet adressedata. Mer informasjon om personvern, blant annet om de benyttede kredittopplysningsbyråene, finner du i personvernerklæringen til PayPal: https://www.paypal.com/no/webapps/mpp/ua/privacy-full

2.3 Hvis du bestemmer deg for en betalingsmåte fra betalingsleverandøren Skrill, skjer betalingsbehandlingen via betalingsleverandøren Skrill Ltd, Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, England. Vi gir dette selskapet informasjonen du gir oss i ordreprosessen i tillegg til opplysninger om din ordre (navn, adresse, kontonummer, bankkode, evt. kredittkortnummer, fakturabeløp, valuta og transaksjonsnummer). Viderelevering av dine opplysninger skjer kun for å muliggjøre betalingsavviklingen hos betalingsleverandøren Skrill Ltd.

2.4 Skjer leveringen av varene med transportleverandøren GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 – 7, 36286 Neuenstein), gir vi GLS din e-postadresse før levering av varen for å avtale et leveringstidspunkt, dersom du uttrykkelig har tillatt dette som følger: "Jeg godtar at min e-postadresse gis til GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 – 7, 36286 Neuenstein), slik at GLS kan kontakte meg via e-post før varene leveres for å avtale et leveringstidspunkt med meg." Jeg kan når som helst tilbakekalle tillatelsen fra dette firmaet."

Ellers deler vi bare navnet på mottakeren og leveringsadressen med GLS. I dette tilfellet er det ikke mulig å forhåndsavtale leveringstidspunktet med GLS.

2.5 Skjer leveringen av varene med transportleverandøren DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), gir vi DHL din e-postadresse før levering av varen for å avtale et leveringstidspunkt, dersom du uttrykkelig har tillatt dette som følger:"Jeg godtar at min e-postadresse gis til DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), slik at DHL kan kontakte meg via e-post før varene leveres for å avtale et leveringstidspunkt med meg. Jeg kan når som helst tilbakekalle tillatelsen fra dette firmaet."

Ellers deler vi bare navnet på mottakeren og leveringsadressen med DHL. I dette tilfellet er det ikke mulig å forhåndsavtale leveringstidspunktet med DHL.

2.6 Skjer leveringen av varene med transportleverandøren UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), gir vi UPS din e-postadresse før levering av varen for å avtale et leveringstidspunkt, dersom du uttrykkelig har tillatt dette som følger: "Jeg godtar at min e-postadresse gis til UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), slik at UPS kan kontakte meg via e-post før varene leveres for å avtale et leveringstidspunkt med meg eller gi meg statusinformasjon om vareleveringen." Jeg kan når som helst tilbakekalle tillatelsen fra dette firmaet."

Ellers deler vi bare navnet på mottakeren og leveringsadressen med UPS. I dette tilfellet er en foreløpig avtale om leveringstidspunkt med UPS eller overføring av statusinformasjon om levering ikke mulig.

3) Informasjonskapsler (cookies)

For å gjøre besøket på nettstedet vårt attraktivt og enkelte funksjoner mulig, bruker vi informasjonskapsler på våre nettsider. Dette er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din. Noen av informasjonskapslene vi bruker, slettes etter nettleserøkten, altså etter at du lukker nettleseren (såkalte økt informasjonskapsler). Andre informasjonskapsler vil forbli på enheten og lar oss eller våre samarbeidspartnere gjenkjenne nettleseren din ved neste besøk (persistente informasjonskapsler). Du kan stille inn nettleseren slik at du blir informert om oppretting av informasjonskapsler og bestemme om du godtar informasjonskapsler i bestemte tilfeller eller generelt ikke. Ved manglende aksept av informasjonskapsler kan funksjonaliteten på nettstedet være begrenset.

4) Nettanalysetjeneste

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en analysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker såkalte "informasjonskapsler", tekstfiler som lagres på datamaskinen og gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Informasjonen som samles inn via informasjonskapselen, blir som regel overført til en Google-server i USA og lagret der. Ved aktivering av IP-anonymiseringen på dette nettstedet, vil din IP-adresse fra Google bli forkortet innenfor medlemsstatene i EU eller andre parter i Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Kun i spesielle tilfeller blir hele IP-adressen overført til en Google-server i USA og forkortet der. Google vil på oppdrag fra operatøren av dette nettstedet bruke denne informasjonen til å vurdere din bruk av nettstedet, lage rapporter om aktivitetene på nettstedet, samt levere andre tjenester knyttet til bruken av nettstedet og Internett. Den IP-adressen som innhentes innenfor rammene av Google Analytics blir ikke slått sammen med andre data fra Google. Du kan avvise lagring av informasjonskapsler ved å velge de relevante innstillingene i nettleseren din, men vi gjør oppmerksom på at du i så fall kanskje ikke vil kunne bruke alle funksjonene på nettstedet i fullt omgang. Du kan også hindre Googles registrering av data med hjelp av informasjonskapselen som gjelder din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse), samt Googles behandling av disse dataene ved å laste ned og installere en nettleserplugin fra følgende kobling: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB Som et alternativ til nettleserplugin eller i nettlesere på mobile enheter kan du klikke på følgende kobling for å plassere en "Opt-Out-Cookie" som hindrer registrering av Google Analytics på dette nettstedet i fremtiden (denne "Opt-Out-Cookie" fungerer bare i denne nettleseren og bare for dette domenet. Dersom du sletter informasjonskapslene i denne nettleseren, må du klikke på denne koblingen igjen):

Deaktivere Google Analytics

Vi gjør oppmerksom på at dette nettstedet bruker Google Analytics med filtypen "_anonymizeIp()" og derfor kun behandler IP-adresser forkortet for å utelukke en direkte tilknytning til bestemte personer.

5) Dine rettighetene og kontakt med oss

Du har rett til gratis informasjon om de lagrede opplysningene om deg og ved behov en rett til korreksjon, sperring eller sletting av slik informasjon. Hvis du har flere spørsmål om innsamling, behandling eller bruk av dine personopplysninger, kan du kontakte oss. Det samme gjelder informasjon, sperring, slette- og korreksjonsforespørsler i forhold til dine personopplysninger og tilbakekall av gitte samtykker. Kontaktadressene finner du i vår kolofon.